Zaproszenie do wzięcia udziału w XLII Sesji Rady Gminy Czosnów
Dodane przez K@sia dnia 06 wrzesień 2017 15:07
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLII Sesji Rady Gminy Czosnów zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Czosnów dniu 10.09.2017 r. o godz. 17.00 w Sali nr 15 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Czosnów,
- nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Czosnów,
- zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru...

Rozszerzona zawartość newsa
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLII Sesji Rady Gminy Czosnów zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Czosnów dniu 10.09.2017 r. o godz. 17.00 w Sali nr 15 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Czosnów,
- nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Czosnów,
- zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
5. Zamknięcie obrad.Projekty uchwał w załączniku

Przewodniczący Rady
Mirosław Bielecki