Najlepsi na Mazowszu
Dodane przez d@niel dnia 21 marzec 2017 15:10
 W dniu 15 marca 2017 r. odbyła się wojewódzka konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.

Zadania samorządów lokalnych w świetle celów Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku oraz innowacyjność Mazowsza zreferował mgr inż. arch. Piotr Brzeski. Następnie prof. Eugeniusz Sobczak zaprezentował ranking uszeregowany według poziomu syntetycznego miernika rozwoju i dynamiki wzrostu liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców. Wyniki poszczególnych rankingów sumowało piętnaście wyników określających np. kilometry wybudowanych dróg, liczba osób korzystających z wodociągów czy kanalizacji na 1000 mieszkańców, procent budżetu przeznaczony na inwestycje, stwarzanie warunków do powstawania nowych miejsc pracy, liczba miejsc w przedszkolach czy wyniki w edukacji. Były również mierniki, które dawały punkty ujemne, np. za koszty administracyjne.

W obydwu rankingach na ponad 200 gmin wiejskich Gmina Czosnów wypadła bardzo dobrze.
Uzyskaliśmy zaszczytne II miejsce w Rankingu Dynamiki Liczby Osób Pracujących w okresie 2003-2015 oraz V miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2016 roku
...

Rozszerzona zawartość newsa

W dniu 15 marca 2017 r. odbyła się wojewódzka konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.


Zadania samorządów lokalnych w świetle celów Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku oraz innowacyjność Mazowsza zreferował mgr inż. arch. Piotr Brzeski. Następnie prof. Eugeniusz Sobczak zaprezentował ranking uszeregowany według poziomu syntetycznego miernika rozwoju i dynamiki wzrostu liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców. Wyniki poszczególnych rankingów sumowało piętnaście wyników określających np. kilometry wybudowanych dróg, liczba osób korzystających z wodociągów czy kanalizacji na 1000 mieszkańców, procent budżetu przeznaczony na inwestycje, stwarzanie warunków do powstawania nowych miejsc pracy, liczba miejsc w przedszkolach czy wyniki w edukacji.


Były również mierniki, które dawały punkty ujemne, np. za koszty administracyjne.


W obydwu rankingach na ponad 200 gmin wiejskich Gmina Czosnów wypadła bardzo dobrze.
Uzyskaliśmy zaszczytne II miejsce w Rankingu Dynamiki Liczby Osób Pracujących w okresie 2003-2015 oraz V miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2016 roku.


Następnie odbył się panel dyskusyjny „Wielokadencyjność władzy wykonawczej w JST czynnikiem stymulującym czy ograniczającym rozwój?” prowadzony przez prof. Huberta Izdebskiego, prof. Eugeniusza Sobczaka i prof. Jerzego Stępnia.


Na podsumowaniu prof. Eugeniusz Sobczak – autor rankingu powiedział, że w obydwu rankingach gminy i miasta z pierwszej dziesiątki to te, które zarządzane są przez Wójtów i Burmistrzów, sprawujących władzę co najmniej trzy kadencje.
Antoni Kręźlewicz
Wójt Gminy Czosnów