Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz niepublicznych przedszkolach realizujących zada
Dodane przez d@niel dnia 13 marzec 2017 16:49
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz niepublicznych przedszkolach realizujących zadanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych biorące udział w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

1) Publiczne Przedszkole w Kaliszkach, Kaliszki 170, zapewnia maksimum 30 miejsc, minimum 10 miejsc,
2) Publiczne Przedszkole w Kazuniu Nowym, ul. Główna 6, zapewnia maksimum 60 miejsc i minimum 20 miejsc,
3) Niepubliczne Przedszkole „Elemelek”, Janów Mikołajówka, ul. Wojska Polskiego 249, zapewnia maksimum 88 miejsc i minimum 20 miejsc,
4) Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia, Czosnów, ul. Warszawska 29, zapewnia maksimum 74 miejsc i minimum 8 miejsc,
5) Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”, Czeczotki, ul. Brzozowa 17c, zapewnia maksimum 25 miejsc i minimum 18 miejsc,
6) Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka”, Izabelin-Dziekanówek, ul. Środkowa 5, 05-092 Łomianki, zapewnia maksimum 54 miejsc i minimum 54 miejsc,
7) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim, Cząstków Mazowiecki 55,
8) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łomnie, Łomna 133,
9) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli, ul. Szkolna 108,
10) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Małocicach, ul. Wojska Polskiego 76,
11) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim, ul. Szkolna 8,
12) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kaliszkach, Kaliszki 170,
13) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kazuniu Nowym, ul. Główna 6,

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu, niepublicznym przedszkolu realizującym zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu ...
Piotr Rutkowski
Zastępca Wójta Gminy Czosnów

Rozszerzona zawartość newsa
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz niepublicznych przedszkolach realizujących zadanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.

1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych biorące udział w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

1) Publiczne Przedszkole w Kaliszkach, Kaliszki 170, zapewnia maksimum 30 miejsc, minimum 10 miejsc,
2) Publiczne Przedszkole w Kazuniu Nowym, ul. Główna 6, zapewnia maksimum 60 miejsc i minimum 20 miejsc,
3) Niepubliczne Przedszkole „Elemelek”, Janów Mikołajówka, ul. Wojska Polskiego 249, zapewnia maksimum 88 miejsc i minimum 20 miejsc,
4) Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia, Czosnów, ul. Warszawska 29, zapewnia maksimum 74 miejsc i minimum 8 miejsc,
5) Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”, Czeczotki, ul. Brzozowa 17c, zapewnia maksimum 25 miejsc i minimum 18 miejsc,
6) Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka”, Izabelin-Dziekanówek, ul. Środkowa 5, 05-092 Łomianki, zapewnia maksimum 54 miejsc i minimum 54 miejsc,
7) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim, Cząstków Mazowiecki 55,
8) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łomnie, Łomna 133,
9) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli, ul. Szkolna 108,
10) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Małocicach, ul. Wojska Polskiego 76,
11) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim, ul. Szkolna 8,
12) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kaliszkach, Kaliszki 170,
13) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kazuniu Nowym, ul. Główna 6,

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu, niepublicznym przedszkolu realizującym zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie od 14.03.2017 r. do 21.03.2017 r. złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Formularz deklaracji jest dostępny w przedszkola publicznych, przedszkolach realizujących zadanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnym w szkołach podstawowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czosnów.

2. Postępowanie rekrutacyjne, postępowanie uzupełniające

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czosnów oraz przedszkolach niepublicznych realizujących zdanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego będzie trwało od 22.03.2017 r. do 07.04.2017 r.

Harmonogram rekrutacji, wzory dokumentów rekrutacyjnych, zasady postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronach wyżej wymienionych placówek oraz Urzędu Gminy Czosnów

WOZRY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

Formularz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Czosnów, niepublicznym przedszkolu realizującym zadanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Czosnów, niepublicznego przedszkola realizującego zadanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.
Piotr Rutkowski
Zastępca Wójta Gminy Czosnów